Program 2017


Ut 2016:


Tårndager på Linnesstranda, på morgenen mellom kl. 9 og 11
3. og 4. Desember
18. Desember
Oppmøte: Gullaug Skoles p-plass
Vi vil arrangere felles, sosiale turer til Tårnet på Linnesstranda, iløpet av desember (datoene står øverst)
Er du nybegynner som fuglekikker, er tårnet på Linnesstranda en flott lokalitet! Her kan du bli kjent med mange fuglearter på ganske nært hold, og svært ofte er det andre fuglefolk tilstede som kan hjelpe med artsbestemmelse.
(Ansvarlige: Bjørn W. Penk og Noah N. Penk)


Plan for våren 2017!
Ringmerking i hagen, en dag på våren (ubestemt) kl. 10
Oppmøte: Berghylla 4, Sørumlia
For de som er interessert i å observere og studere hvordan vi ringmerker fugler, vil det bli holdt "åpen dag" i hagen til Bjørn og Noah i Sørumlia. Her vil vi få nærkontakt med de vanligste hagefuglene, som f.eks. Blåmeis, Kjøttmeis, Grønnfink, Pilfink m.m.
(Ansvarlige: Hans Petter Rømme, Bjørn og Noah Penk)
Husk å ta med niste!
Nyttårstur til Vestfold, lørdag 14. Januar kl. 09.
Oppmøte: Shell-stasjonen på Kjellstad (Sørvestsiden av motorveien)
(Ansvarlig: Hans Petter Rømme)
Dette blir en tur i gjennom Vestfold, der vi stopper innom en rekke gode lokaliteter, på leting etter overvintrende fugler. Aktuelle arter kan være: Haukugle, Lommer, Havelle, Bergand, Vannpiplerke, Varsler, Vannrikse m.m.
Håper mange har sjanse til å bli med, da dette er en suveren sjanse til å få med seg kystfugler!

Hurumlandet rundt, søndag 12. Mars kl. 08:00 (PÅMELDING INNEN EN UKE FØR)
Oppmøte: Sætrepollen, ved Sætre Båtforening
(Ansvarlig: Hans Petter Rømme)
Vi ønsker våren velkommen med en tur rundt Hurumhalvøya. Vi besøker lokalitetene langs kysten, og ser hvilke arter som finnes her på denne årstiden, og hvilke trekkfugler som har ankommet. Turen starter i Sætrepollen. Ta med niste!

Årsmøte, onsdag 22. Mars kl. 18:00

Statens veivesens lokaler bak Kiwi Gullaug, Røykenveien 18

For de som er interessert i å se på fugl før årsmøtet er det oppmøte i tårnet på Linnesstranda fra 1630, der Bjørn og Noah Penk er ansvarlige.

NB! Årsmøtesaker må være i hende styret før årsmøte.

Årsmelding, regnskap og budsjett kommer på årsmøtet.

Etter årsmøte vil Stig Mørkeberg Nielsen vil holde et kåseri med følgende tema:

"Lanzarotes fugler på godt eller vondt"

Det blir servering av pizza med drikke og kaffe med noe søtt.

Ønsker noen å sitte i styret så gi en liten tilbakemelding før årsmøtet.

Alle er velkomne!


Vel møtt!


Hornborgasjön (30. Mars - 2. April) Påmeldingsfrist innen 31. Desember

Årets langtur går til Europas desidert beste lokalitet å se og oppservere traner på nært hold. 
Bli med til Honborgasjøn og opplev tranedansen!
Opplev opptil 20.000 traner og et stort antall andre arter på nært hold.
Tidsrom 30. mars (etter arbeidstid) - 2. april. Overnatting vil foregå i hytter ved Hornborgasjön Stugby.
Deltakerpris: kr 850,- som omfatter reise i privatbiler, overnatting og fellesmåltider (ekskl. eventuell middag i forbindelse med reise til og fra). Bindende påmelding innen 31.12.2016!!. Begrenset antall plasser.
Kontaktperson: Frode Nordang Bye, 91141776. Påmeldingsfrist: Innen 31. Desember!!.
Håper mange melder seg på, da dette blir årets fuglehøydepunkt!Kattuglemerking, søndag 07.05!
Tradisjonen tro blir det arrangert kattuglemerking på hurumlandet søndag, 07.05. 
Oppmøte på bensinstasjonen (YX) på klokkarstua kl. 11. 
Ansvarlig: Frode Bye. 
Vell møtt!


!AVLYST PGA. DÅRLIG VÆR! !AVLYST PGA. DÅRLIG VÆR! !AVLYST PGA. DÅRLIG VÆR! 
Nattsangertur til Akershus og Østfold, Fredag 9. Juni
Årets nattsangertur vil gå til Akershus og Østfold, der vi vil dra innom en rekke kjente sangerlokaliteter, på jakt etter sjeldenheter som: Gresshoppesanger, Elvesanger, Trostesanger, Sivsanger, og kanskje Rørdrum :) Værforbehold
(Ansvarlig: Hans Petter Rømme) 
!AVLYST PGA. DÅRLIG VÆR! !AVLYST PGA. DÅRLIG VÆR! !AVLYST PGA. DÅRLIG VÆR!  

Nattravnsafari, 16. Juni kl. 22
(Oppmøte yx-stasjonen på Klokkarstua)
(Ansvarlig: Frode Nordang Bye)
Bli med ut og opplev denne eksotiske, nattaktive fuglen på nært hold. Vi setter også i år opp nett i to forskjellige områder, og det blir veldig spennende å se hvor mange gjenfunn det blir i år! Husk å ta med myggspray og ikke minst matpakke :)
tjertmeisen er en art vi kan håpe på å få i nettet under ringmerkingsdagen!
Foto: BWP (c)

Voksen kattugle fra fjordårets merking!
Foto: BWP (c)

Gresshoppesanger en en høyaktuell sanger å få på nattsangerturen til Akershus og Østfold :)
Foto: BWP (c)

Nattravn, ringmerket.
Foto: BWP (c)