onsdag 7. april 2021

Nytt år, ny vår!

Etter et helt år uten lokallagsaktivitet, følger vi fortsatt myndighetenes regler for å hindre spredning av Korona-virus, og planlegger ingen aktivitet før det er forsvarlig å gjennomføre. 

Fugletrekket tar lite hensyn til pandemien, og er på nordover igjen - tradisjonen tro. Akkurat nå er tiden inne for å ta en kikk mot himmelen i ny og ne etter trekkende gjess. På gode dager kan kortnebbgjessene trekke i tusentall. Et flott skue og et sikkert vårtegn!


Husk å holde minst 2 meter avstand, også i felt! 

Alle oppfordres til å registrere observasjoner på Artsobservasjoner.no

Ønsker alle en flott vår!© Bjørn Penk