lørdag 23. mai 2020

En annerledes vår..

Slik som mange andre lokallag under Norsk Ornitologisk Forening, følger vi myndighetenes anvisning for å hindre spredning av Korona-virus, og avlyser samtlige aktiviteter denne våren. Øvrige planlagte møter og uteaktiviteter vil kun bli gjennomført dersom forholdene tilsier det. 

I mellomtiden får vi vente på bedre tider og nyte vårens fugletrekk så godt vi kan. 

Husk å holde minst 1 meter avstand, også i felt! 

Alle oppfordres til å registrere observasjoner på Artsobservasjoner.no