onsdag 7. april 2021

DIGITALT ÅRSMØTE! (14.04.21 - kl. 20:00)

23.03.2021 sendte lokallaget ut en mail til medlemmene om digitalt årsmøte på Teams, 14.04.2021 - kl 20:00.  

Under finner dere en link som dere kan bruke, om dere ønsker å delta. Denne kan åpnes i en nettleser hvis dere mangler Teams-appen på PC, eller på nettbrett. Ta kontakt med Hans Petter Rømme hvis dere opplever problemer med å få tilgang til møtet. Kontaktinformasjon finner dere under "Styret/Kontaktpers." i menylinjen.   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZDAwMWU1ODktYzdjNS00NmZiLWI1NjktZWQ2NmFhMTMyZDY3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%223d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f%22,%22Oid%22:%2228046fcc-e313-48a6-809c-12d0a346c323%22%7D   

Det kom ikke inn noen saker til årsmøtet, men hvis det er noen som ønsker å ta opp noe kan det gjøres under eventuelt. Ønsker noen å sitte i styret, gi beskjed i forkant eller under møtet. Regnskap kommer på årsmøtet.  

For styret,

Hans Petter Rømme

Nytt år, ny vår!

Etter et helt år uten lokallagsaktivitet, følger vi fortsatt myndighetenes regler for å hindre spredning av Korona-virus, og planlegger ingen aktivitet før det er forsvarlig å gjennomføre. 

Fugletrekket tar lite hensyn til pandemien, og er på nordover igjen - tradisjonen tro. Akkurat nå er tiden inne for å ta en kikk mot himmelen i ny og ne etter trekkende gjess. På gode dager kan kortnebbgjessene trekke i tusentall. Et flott skue og et sikkert vårtegn!


Husk å holde minst 2 meter avstand, også i felt! 

Alle oppfordres til å registrere observasjoner på Artsobservasjoner.no

Ønsker alle en flott vår!© Bjørn Penk