Lokale observasjoner

Lundefugl, en sjøfugl på vei nedover i bestand.    Rapporter dine funn av Lundefuglen!       Foto: BWP (C)

På denne siden finner du linkene til de lokale observasjonene, som blir rapportert gjennom "Artsobservasjoner".


  • Tjenesten "Artsobs." skal støtte folkelig medvirkning i registrering av artsmangfoldet, og er ment å kunne brukes av absolutt alle, uansett alder og interessegruppe.
  • Høsten 2012 passerte artsobservasjoner 8 millioner observasjoner, og ventes å runde 10 millioner januar 2014 og er forlengst Norges største database for biologisk mangfold.
  • Det kommer inn ca. 5 000 nye observasjoner hver eneste dag, med alt fra fisk til fugler. Rapportsystemet for arter i Norge og Svalbard er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk ornitologisk forening, Norsk Botanisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk entomologisk forening og Norsk Zoologisk Forening.
  • Kvalitetssikring av dataene gjøres av Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) som velger og kurser dyktige personer fra disse foreningene.Observasjoner for de ulike kommunene finner du her:
(klikk på ønskede lokalitetsområder)

Buskerud
Lier
Drammen

Vi oppfordrer alle, uansett interessegruppe til å rapportere på Artsobservasjoner.no!

Guide til kontoregistrering og bruk av rapportsystemet finner du her (På selve siden), og her (En PDF fil som det er mulig å printe ut!)