lørdag 23. juni 2018

Månedens klipp: "Konkurrent byr på kompromiss"

Av og til sender medlemmer av lokallaget inn bilder og opplevelser av fuglefaunaen til oss i styret. Særlig dette bidraget, sendt inn av David Goksem, skilte seg ut. Opptaket viser et sjeldent fenomen: en Svarthvit Fluesnapper som har meldt seg som en hjelpsom bonuspappa for et hekkende kjøttmeispar med unger!

I slutten av april og utover mai kommer svarthvit fluesnapperen tilbake fra sine vinterplasser i Vest-Afrika. Den har en vakker sang og er svært ivrig på å skaffe seg fuglekasser, noe som ender med slåsskamper mot meisene som ofte har en tragisk ende for en av partene. Svarthvit fluesnapper har sin utbredelse over hele landet fra kyststrøkene og helt opp til tregrensen, men er litt sparsomt utbredt nordover. Den er for mange en kjent fugl ettersom den er meget villig til å hekke i fuglekasser (hulldiameter 32mm). 

Den er kjent for en svært vakker sang, men er også kjent for å kjempe en hard kamp mot kjøttmeis og blåmeis om å få tak i fuglekassene. Den bygger ofte sitt rede oppå eggene til disse meisene etter først å ha fått jaget dem bort. I enkelte tilfeller tar den også livet av meisene, men det hender at den også må bøte med livet selv. Det er ikke uvanlig å oppleve at fluesnapper ligger å ruge på egg med en død kjøttmeis ved siden av seg, eller omvendt!.

Derfor er det svært artig å se hvordan partene samarbeider i dette tilfellet!
Morsomt å se at alle ungene ser friske og sunne ut, og det er tydelig at 33% ekstra mat hjelper!

NOF Drammen og Omegn takker for opptaket og ønsker en fortsatt fin sommer!

For å se videoen, følg linken under:
https://bit.ly/2KexjeD