onsdag 7. april 2021

DIGITALT ÅRSMØTE! (14.04.21 - kl. 20:00)

23.03.2021 sendte lokallaget ut en mail til medlemmene om digitalt årsmøte på Teams, 14.04.2021 - kl 20:00.  

Under finner dere en link som dere kan bruke, om dere ønsker å delta. Denne kan åpnes i en nettleser hvis dere mangler Teams-appen på PC, eller på nettbrett. Ta kontakt med Hans Petter Rømme hvis dere opplever problemer med å få tilgang til møtet. Kontaktinformasjon finner dere under "Styret/Kontaktpers." i menylinjen.   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZDAwMWU1ODktYzdjNS00NmZiLWI1NjktZWQ2NmFhMTMyZDY3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%223d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f%22,%22Oid%22:%2228046fcc-e313-48a6-809c-12d0a346c323%22%7D   

Det kom ikke inn noen saker til årsmøtet, men hvis det er noen som ønsker å ta opp noe kan det gjøres under eventuelt. Ønsker noen å sitte i styret, gi beskjed i forkant eller under møtet. Regnskap kommer på årsmøtet.  

For styret,

Hans Petter Rømme

Nytt år, ny vår!

Etter et helt år uten lokallagsaktivitet, følger vi fortsatt myndighetenes regler for å hindre spredning av Korona-virus, og planlegger ingen aktivitet før det er forsvarlig å gjennomføre. 

Fugletrekket tar lite hensyn til pandemien, og er på nordover igjen - tradisjonen tro. Akkurat nå er tiden inne for å ta en kikk mot himmelen i ny og ne etter trekkende gjess. På gode dager kan kortnebbgjessene trekke i tusentall. Et flott skue og et sikkert vårtegn!


Husk å holde minst 2 meter avstand, også i felt! 

Alle oppfordres til å registrere observasjoner på Artsobservasjoner.no

Ønsker alle en flott vår!© Bjørn Penk

lørdag 23. mai 2020

En annerledes vår..

Slik som mange andre lokallag under Norsk Ornitologisk Forening, følger vi myndighetenes anvisning for å hindre spredning av Korona-virus, og avlyser samtlige aktiviteter denne våren. Øvrige planlagte møter og uteaktiviteter vil kun bli gjennomført dersom forholdene tilsier det. 

I mellomtiden får vi vente på bedre tider og nyte vårens fugletrekk så godt vi kan. 

Husk å holde minst 1 meter avstand, også i felt! 

Alle oppfordres til å registrere observasjoner på Artsobservasjoner.no


lørdag 23. juni 2018

Månedens klipp: "Konkurrent byr på kompromiss"

Av og til sender medlemmer av lokallaget inn bilder og opplevelser av fuglefaunaen til oss i styret. Særlig dette bidraget, sendt inn av David Goksem, skilte seg ut. Opptaket viser et sjeldent fenomen: en Svarthvit Fluesnapper som har meldt seg som en hjelpsom bonuspappa for et hekkende kjøttmeispar med unger!

I slutten av april og utover mai kommer svarthvit fluesnapperen tilbake fra sine vinterplasser i Vest-Afrika. Den har en vakker sang og er svært ivrig på å skaffe seg fuglekasser, noe som ender med slåsskamper mot meisene som ofte har en tragisk ende for en av partene. Svarthvit fluesnapper har sin utbredelse over hele landet fra kyststrøkene og helt opp til tregrensen, men er litt sparsomt utbredt nordover. Den er for mange en kjent fugl ettersom den er meget villig til å hekke i fuglekasser (hulldiameter 32mm). 

Den er kjent for en svært vakker sang, men er også kjent for å kjempe en hard kamp mot kjøttmeis og blåmeis om å få tak i fuglekassene. Den bygger ofte sitt rede oppå eggene til disse meisene etter først å ha fått jaget dem bort. I enkelte tilfeller tar den også livet av meisene, men det hender at den også må bøte med livet selv. Det er ikke uvanlig å oppleve at fluesnapper ligger å ruge på egg med en død kjøttmeis ved siden av seg, eller omvendt!.

Derfor er det svært artig å se hvordan partene samarbeider i dette tilfellet!
Morsomt å se at alle ungene ser friske og sunne ut, og det er tydelig at 33% ekstra mat hjelper!

NOF Drammen og Omegn takker for opptaket og ønsker en fortsatt fin sommer!

For å se videoen, følg linken under:
https://bit.ly/2KexjeD
torsdag 23. februar 2017

Velkommen til NOF Drammen Omegns hjemmeside!

Bruk menylinja over til å manøvrere deg rundt på nettsiden!

Bilder av: BWP ©------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NYTT NORGESFUNN FUNNET PÅ NATTSANGERTUR!

Lørdag 10. juni ble en Maskerikse (Porzana carolina) funnet av medlemmer av NOF Drammen omegn i en liten, gjemt bukt, i Råde, Østfold. Dette var Norges første funn av den Nord-Amerikanske riksefuglen, som bare er påtruffet en håndfull ganger i Europa på våren. Fuglen ble først oppdaget av de unge fuglekikkerene Bjørn og Noah Penk (på 17 og 14 år), mens de voksne turlederne Hans Petter Rømme og Thomas Nielsen parkerte bilene. Etter de fire hadde lyttet i 30 minutter hadde de fortsatt ingen anelse om hva det kunne være. Bjørn fikk ideen om å ta opp lyden, og gjorde dette på hans smarttelefon. Deretter ble opptaket lagt ut på FaceBook-siden "ID og Fugl!", en fugleidentifikasjonsside for fugleinteresserte. Her kom det umiddelbart forslag, og etter at innlegget hadde ligget ute i to dager, hadde forslagene variert mellom 20 forskjellige muligheter. Da ingen hadde noen flere forslag, og fuglen forble uidentifisert, ble Bjørn anbefalt å legge ut opptaket på den Svenske fugleidentifikasjonssiden på FaceBook, "Artbestämning av Fåglar", sent mandag kveld. Igjen, nesten umiddelbart, begynte kommentarene å strømme på. Lite visste de hva morgendagen skulle bringe av nyheter.. Tidlig neste morgen våknet finnerne av titalls varslinger på telefon og mail. FaceBook ble sjekket kjapt, og i halvt våkne fikk Penk-brødrene vite at fuglen de hadde tatt opp på lyd, hadde blitt bestemt til Maskerikse! Flere svært interesserte Oslo- og Østfoldornitologer hadde tatt turen i løpet av natten, og bekreftet arts-tilhørigheten som Maskerikse, første funn for Norge!
Allerede da var folk på vei, fra fjern og nært, med ett mål for øyet: å høre den sjeldne riksa!
Noah, nå mye mer våken, ringte fort videre til Hans Petter, som videre ringte Thomas om de fantastiske nyhetene.
I de følgende dagene, dro flere hundre fugleinteresserte innom lokaliteten, og riksen spilte av full hals, til glede for de som lyttet. Den nasjonale rikskringkastinga fikk også med seg nyhetene, og lagde viste frem riksa og observatørene på beste sendingstid på TV og radio. En artikkel ble også skrevet. Den kan finnes her.

Her er opptaket som ledet til en ny art for Norge:
Slik ser Maskeriksen ut:

(skjermdump fra Gyldendals Store Fuglebok APP) Opptak tatt av samme fugl, med profesjonellt utstyr!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ER DU INTERESSERT I Å MOTTA MELDINGER OM SJELDNE FUGLER OBSERVERT I BUSKERUD?

Last ned appen "BAND" på din smart-telefon eller nettebrett. Her kan du slutte deg til "Fuglealarm-Buskerud"-bandet gratis, for å få live beskjeder over internett når noe sjeldent eller uregelmessig er spottet av en annen fuglekikker i Buskerud. Trykk her for direkte link.
Anbefales!Om du er interessert i sjeldne fugler på landsbasis, er feltornitologenes app: "BirdAlarm" å anbefale. Ved å betale en liten avgift for et tidsabonnement får du tilgang til alle nasjonale (+ andre land om du krysser av for det) sjeldenheter i sanntid. Se www.birdalarm.com for mer info!


(Skjermdump fra appen)