Program 2015

Fuglefolk på Tofte, foto: Eli Gates (C)

Foreløpig aktivitetsoversikt for første halvår 2015

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i programmet underveis, og at informasjon om dette ikke vil bli sendt ut i posten, men vil bli lagt ut på hjemmesiden og sendt ut til epostlisten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hurumlandet rundt
Dato: Søndag 22. mars 
Tid: kl. 08:00
Oppmøte:
Turleder:
Eli Gates
tlf: 482 57 175
Vi ønsker våren velkommen med en tur rundt Hurumhalvøya. Vi besøker lokalitetene langs kysten, og ser hvilke arter som finnes her på denne årstiden, og hvilke trekkfugler som har ankommet. Turen starter i Sætrpollen. Ta med niste! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Årsmøte 
Dato: Onsdag 25. mars
Tid: kl 19:00
StedHøvik Skole i Lier
Møteansvarlig:
Hans Petter Rømme
tlf: 909 40 671
Vanlige årsmøtesaker og valg. 
Bevertning og loddsalg med fine premier. 
Velkommen til en hyggelig kveld!
Årsmøteinnkalling
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tur til Holtnesdalen i Hurum
Dato: lørdag 25. april
Tid: kl. 10:00Oppmøte: Parkeringsplassen ved Holmsbu kirke for videre samkjøring derifra.
Turleder:
Torger H Ugstad
tlf: 906 36 843
Tradisjonen tro, tar vi en tur til dette naturskjønne reservatet, for å oppleve tepper av hvitveis i frodig edelløvskog og et rikt fugleliv. Kanskje har bøksangeren også kommet. Godt fottøy er påkrevet, da det er ganske ulendt i deler av reservatet. Vi avslutter med nistespising på en koselig plass i skogen. Værforbehold! Ringmerking av voksne kattuglerDato: Søndag 3. mai
Tid: kl 10:15
Ansvarlig:  
Torger H Ugstad
tlf: 906 36 843
Vi sjekker kassene, og forsøker å fange og ringmerke uglene som ligger på reir. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ringmerking kattugleunger
Dato: Torsdag 14. mai
Tid: kl 10:15
OppmøteUgstadveien 11, 3490 Klokkarstua
Ansvarlig:  
Torger H Ugstad
tlf: 906 36 843
Nå er det på tide å ringmerke årets kattugleunger!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tårndag på Linnesstranda
Dato: Søndag 31. mai
Tid : kl. 07:00
Oppmøte: Parkeringsplassen på Gullaug skole
Ansvarlig: Bjørn W. Penk
Det er Fuglenes dag, og vi møtes på tårnet for ei hyggelig og forhåpentlivis fuglerik økt!
Er du nybegynner som fuglekikker, er tårnet på Linnesstranda en flott lokalitet! Her kan du bli kjent med mange fuglearter på ganske nært hold, og svært ofte er det andre fuglefolk tilstede som kan hjelpe med artsbestemmelse.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nattsangertur
Dato: Lørdag 6. juni
Tid: Kommer
Oppmøte: Parkeringsplassen på Gullaug skole
Turansvarlig:
Hans Petter Rømme
tlf: 909 40 671
En litt annerledes nattsangertur i år; det planlegges et dypdykk i den rike fuglefaunaen på østsiden av Oslofjorden i både Akershus og Østfold. Turen starter på dagtid og ender opp med nattsangertur. Påmelding innen 1. juni til Hans Petter er påkrevd til denne spennende turen, slik at kjøringen kan organiseres best mulig. Mer info kommer. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nattravnsafari
Dato: Lørdag 13. juni
Tid: kl. 22:00
Oppmøte: HydroTexaco stasjonen  på Klokkarstua
Turleder: Frode N Bye 
Kontaktperson:
Hans Petter Rømme 
tlf: 909 40 671
Vi feirer 10-års jubileum for ringmerking av nattravn på Hurumlandet! 
Bli med ut og opplev denne eksotiske, nattaktive fuglen. 
Vi setter også i år opp nett i to forskjellige områder, og det blir veldig spennende å se hvor mange gjennfunn det blir i år!
Andre halvdel av 2015


Litt niste smaker godt utpå natta, og myggoljen kan også komme godt med! Værforbehold!